Een katje uit een goed nest is in huis grootgebracht bij een moeder die hooguit drie nesten per twee jaar werpt. Het katje moet aan alle geluiden in huis gewend zijn en dus niet op tilt slaan van de normale leefgeluiden van volwassenen, kinderen en eventueel honden.  Het moet vanmeer