Kattenhulp Delfland heeft de volgende doelen:

  1. het welzijn van katten promoten, misstanden met katten aan de kaak stellen en onder de aandacht brengen, alsmede waar mogelijk directe hulp bieden in de meest voorhanden liggende vorm;
  2. een positieve bijdrage leveren aan katvriendelijke wijze van leven, de bewustwording en het onder de aandacht brengen van mogelijkheden daartoe;
  3. het bevorderen van een goede relatie tussen mens en kat;
  4. jongeren, ouderen, allochtonen, sociaal zwakkeren, gehandicapten uit hun isolement halen doordat ze nuttig bezig kunnen zijn met en voor katten of het nou is in de vorm van klusjes doen, kattenvangen, schoonmaken, katten aaien en knuffelen, een laagdrempelige manier om deze mensen uit hun sociaal isolement te halen of weer op het goede pad en terug naar een betaalde baan te helpen zoals ik zelf, twee vliegen in één klap, mensen helpen en het zwerfkatten probleem aanpakken;
  5. opvang bieden aan oude, zieke, kansarme, gehandicapte, verwilderde katten en niet herplaatsbare asielkatten;
  6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Op onze website kunt u verhalen vinden van dierenartsen. Wij geven brede reeks aan informatie en tips.